print
Druhá vlna prodeje: 26. ledna v 17 hodin

Další kolo prodeje vstupenek na mistrovství světa v ledním hokeji začne na terminálech akciové společnosti Sazka v pondělí 26. ledna 2004 v 17.00 hodin. Prodej začíná v odpoledních hodinách, aby mohli k terminálům přijít také zájemci s běžnou pracovní dobou. V dalších dnech se bude řídit pracovní dobou, která je v příslušné provozovně obvyklá.


Celkem se v České republice nachází více než 7 000 terminálů, které jsou umístěny mimo jiné v hypermarketech a supermarketech, na čerpacích stanicích, v pobočkách České pošty, v trafikách a ostatních sběrnách, kde se přijímají sázenky Sazka, a.s. Obsluha terminálů bude mít k dispozici rozpis balíčků s jejich pořadovými čísly, identifikačními čísly a uvedením jednotlivých utkání, včetně přehledu sektorů v obou arénách, tj. pražské Sazka Areně a vítkovické ČEZ Aréně.Zájemce sdělí obsluze číslo balíčku, případně identifikační číslo akce nebo vybrané utkání spolu s požadovanou cenovou kategorií. Na základě požadavku obdrží vytištěný návrh vstupenky (doklad terminálové rezervace), obsahující číslo balíčku, zápasy, cenu, sektor, řadu a konkrétní sedadlo. Návrh vstupenky platí nejbližších 20 minut. Pokud zákazník souhlasí, předá obsluze návrh vstupenky s příslušnou hotovostí a obsluha po přijetí platby vstupenky vytiskne. V opačném případě bude rezervace zrušena a sedadlo uvolněno pro další prodej. Centrální systém bude objednávky přijímat v takovém sledu, v jakém budou na terminálech podávány, přičemž zákazníkovi nabídne nejvýhodnější volná místa v požadované cenové kategorii.

Pro prodej vstupenek na terminálech Sazka, a.s., platí stejná pravidla jako při prodeji prostřednictvím internetu, který byl ukončen 11. ledna 2004. Vstupenky budou prodávány v balíčcích, z nichž každý obsahuje vstupenky na 2 utkání hraná ve stejném dni. Výjimku představuje pouze skupina o udržení, kde se vstupenky prodávají jednotlivě. S cílem zabránit spekulacím bude počet balíčků omezen, takže každý zájemce si na jedno utkání může koupit maximálně 5 balíčků. Stejně jako při internetovém prodeji se cena balíčku pohybuje v rozmezí 330 – 880 Kč v základních skupinách, 490 – 1100 Kč v kvalifikačních skupinách, 130 – 270 Kč ve skupině o udržení, 1600 – 2900 Kč ve čtvrtfinále, 1700 – 3300 v semifinále a 3300 – 6500 ve finále a souboji o třetí místo.

Informace o balíčcích, které budou od 26. ledna 2004 na terminálech akciové společnosti Sazka k dispozici, budou před zahájením prodeje zveřejněny na teletextu České televize a na internetových stránkách www.sazkaticket.cz a www.sazka.cz.

Zahraniční zájemci si od pondělí 26. ledna 2004 od 17.00 hodin budou moci vstupenky objednávat prostřednictvím telefonního dispečinku (telefonní číslo + 420 266 121 122), který bude v provozu v pracovní dny od 08,00 do 11,00 hodin našeho času.

Podobně jako při posledním mistrovství světa ve Finsku předpokládáme, že nejatraktivnější balíčky, tj. utkání v základních skupinách s účastí domácí a slovenské reprezentace, některá utkání v kvalifikačních skupinách, semifinále, finále a souboj o třetí místo, budou vyprodány ve velmi krátké době. Zájemci, na které se nedostane, dostanou další šanci v polovině března, kdy budou pro prodej uvolněny zbývající vstupenky z technických blokací a povinných rezervací.

Zajímavou možností, jak získat vstupenky na mistrovství světa v ledním hokeji 2004, zůstává dlouhodobý pronájem klubových sedadel a skyboxů na uzavřených patrech Sazka Areny. Nájemci klubových sedadel a skyboxů totiž vedle dalších výhod získávají i právo přednostního nákupu vstupenek na všechna utkání mistrovství světa, stejně jako na všechny další akce, které budou v prostorách Sazka Areny v budoucnosti probíhat.

[ Zpět ]