print
Praha

Praha je hlavním městem České republiky. Do dnešní podoby se vyvíjela po jedenáct století. V současnosti se rozkládá na území 496 čtverečních kilometrů, kde žije celkem 1 187 000 obyvatel. Ročně Prahu navštíví téměř tři miliony turistů. Historické centrum města s jedinečným panoramatem Pražského hradu je památkovou rezervací UNESCO.

 

Poznatky o nejstarším osídlení na dnešním území Prahy mají badatelé už od pravěku. Počátek pražských dějin je spojen s příchodem Slovanů a datuje se do 4. a 5. století našeho letopočtu. V Praze našli v minulosti své zalíbení W. A. Mozart, L.W.Beethoven, bydleli a tvořili tady také Jan Neruda, Jaroslav Hašek, Jaroslav Seifert a Franz Kafka. Praha reprezentuje jedinečnou kolekci historických skvostů. Městu dominuje Pražský hrad. Historické jádro města, skládající se ze šesti částí, se rozkládá na obou březích řeky Vltavy. Staré Město, Josefov, Nové Město, Malá Strana, Hradčany a Vyšehrad nabízí největší množství památek, muzeí a galerií.

 

Významné památky Prahy:

Pražský hrad

Národní kulturní památka, symbol více než tisíciletého vývoje českého státu. Od svého vzniku v poslední čtvrtině 9. století se neustále vyvíjí po celých jedenáct set let. Je to monumentální komplex palácových, úředních, církevních, fortifikačních a obytných staveb všech slohových období. Rozkládá se kolem tří nádvoří na ploše 45 hektarů. Původně byl sídlem českých knížat a králů, od r. 1918 sídlem prezidenta.

 

Katedrála sv. Víta

Gotická katedrála, duchovní symbol českého státu, byla založena r. 1344 na místě původní románské rotundy Janem Lucemburským a jeho syny Karlem a Janem Jindřichem podle plánů Matyáše z Arrasu (do r. 1352), později Petra Parléře .Stavba trvala téměř 600 let a definitivně byla dokončena až v r. 1929. Kromě vzácné umělecké výzdoby, kaple sv. Václava a hrobky českých králů v podzemí jsou zde rovněž uloženy korunovační klenoty.

Zlatá ulička
Malé domky vestavěné v gotickém opevnění. Od 16. století zde bydleli hradní střelci a řemeslníci. V domku č. 22 pracoval v letech 1916 - 1917 Franz Kafka.

Loreta
Mariánské poutní místo s kopií Svaté chýše - Santa Casy (G. Orsi, 1626 - 1627) a barokním kostelem Narození Páně, obklopené ambitem a kaplemi. Ve věži je umístěna zvonkohra s 27 loretánskými zvonky hrající mariánskou píseň Tisíckrát pozdravujeme Tebe.Vzácný je tzv. Loretánský poklad, soubor bohoslužebných předmětů ze 16. - 18. století.
Nejproslulejší je Diamantová monstrance zdobená 6 222 diamanty.

Petřínská rozhledna
Šedesát metrů vysoká železná věž, postavena v rámci Jubilejní výstavy r. 1891 F. Prášilem jako volná kopie pařížské Eiffelovy věže. Na vrchol vede 299 schodů.

Karlův most
Nejstarší pražský most, vznikl na místě Juditina mostu pobořeného r. 1342 povodní. Kamenný či Pražský most, od r. 1870 nazývaný Karlův, byl založen r. 1357 Karlem IV. Podle posledních výzkumů stavbu zahájil mistr Otto a dokončil ji r. 1402 Petr Parléř. Most je po obou stranách opevněn věžemi (Malostranské mostecké věže, Staroměstská mostecká věž). Od r. 1683 do r. 1928 osazeno na pilíře mostu 30 soch a sousoší světců (M. Braun, F. M. Brokoff aj.). Délka mostu je 515 metrů, šířka 10 metrů.

Staroměstské náměstí

Nejvýznamnější náměstí historické Prahy. Vzniklo ve 12. století a bylo svědkem mnoha historických událostí. Vedle Staroměstské radnice a chrámu Matky Boží před Týnem je dominantou náměstí barokní kostel sv. Mikuláše (K. I. Dienzenhofer, 1732 - 1737), rokokový palác Kinských, kde je dnes umístěna výstavní síň Národní galerie a Dům U Kamenného zvonu - gotický městský palác ze 14. století, dnes koncertní a výstavní prostor Galerie hlavního města Prahy, pomník Mistra Jana Husa od Ladislava Šalouna (1915). V dlažbě náměstí je vyznačeno místo popravy 27 českých pánů (21. 6. 1621) a pražský poledník.

Staroměstská radnice s orlojem
Byla zřízena roku 1338 jako sídlo samosprávy Starého Města. Gotická nejstarší část komplexu s věží, arkýřovou kaplí a s bohatou znakovou výzdobou je z 2. poloviny 14. století. Na orloji (počátek 15. století) se každou celou hodinu mezi 9.00 - 21.00 hod. objevuje 12 apoštolů, v dolní části je umístěna kalendářní deska se znameními zvěrokruhu od Josefa Mánesa (1865). Východní novogotické křídlo radnice bylo zničeno 8. 5. 1945 a již nebylo obnoveno.

Národní divadlo
Novorenesanční budova postavená v letech 1868 - 1881 z celonárodních sbírek a obnovená po požáru r. 1883. Vnější i vnitřní výzdoba je dílem umělců generace Národního divadla - M. Alše, F. Ženíška, V. Hynaise, J. V. Myslbeka aj. Je přední českou divadelní scénou, uvádí činoherní, operní a baletní představení.

Vyšehrad
Podle starých pověstí nejstarší sídlo českých knížat, legendární kněžny Libuše a prvních Přemyslovců. Ve skutečnosti zdejší hradiště vzniklo později než Pražský hrad, asi v polovině 10. století. Ve 2. polovině 11. a v 1. polovině 12. století byl Vyšehrad hlavním sídlem přemyslovských knížat, v té době se zde rozvinula velkorysá stavební činnost. V areálu lze navštívit vzácnou románskou rotundu sv. Martina z 11. století, gotický kostel sv. Petra a Pavla (přestavěn novogoticky na konci 19. století), Vyšehradský hřbitov, od r. 1869 sloužící jako pohřebiště významných osobností českého národa se společnou hrobkou - Slavínem, podzemní kasemata, v nichž jsou umístěny originály některých barokních soch z Karlova mostu.

Více informací o Praze najdete na http://www.pis.cz