print
Důležitá upozornění k mistrovství světa v ledním hokeji 2004

Policie ČR Vás informuje, jak se můžete podílet na zvýšení své bezpečnosti, ochraně svého majetku a jak jednat, abyste se vyhnuli komplikacím.

 

Mistrovství světa v ledním hokeji je akcí, která je velmi náročná z hlediska organizačních a bezpečnostních opatření. Na jejich přípravě spolupracujeme s Ministerstvem vnitra ČR, Českým svazem ledního hokeje, společností Sazka, Městskými policiemi v Praze a v Ostravě i se zahraničními policejními složkami. Bezpečnost občanů ČR, diváků i účastníků mistrovství světa, je pro Policii ČR absolutní prioritou.

 

V souvislosti s konáním mistrovství světa bychom Vás rádi upozornili na dočasné změny a možná rizika, kterým můžete svou opatrností předejít.

 

Doprava

Zvýší se hustota provozu a stoupne počet cestujících

V době konání mistrovství světa v ledním hokeji počítejte se zvýšeným počtem automobilů na silnicích i s větším množstvím cestujících ve vlacích a autobusech, zejména na trase Praha - Ostrava a na komunikacích, které tato města spojují s hraničními přechody.

V Praze a v Ostravě využijte městskou hromadnou dopravu

V těchto městech počítejte s nezbytnými dopravními uzávěrami, častými zácpami a velmi ztíženou možností parkování v centrech. Raději proto zvolte cestování městskou hromadnou dopravou.

Zvýší se počet cestujících i v prostředcích městské hromadné dopravy

V Praze i v Ostravě je nutné počítat s tím, že prostředky městské hromadné dopravy budou často přeplněné a mohou mít zpoždění. Buďte proto trpěliví a shovívaví, bude to stále rychlejší, než cestovat po městě automobilem. Navíc se vyhnete riziku, že se stanete účastníkem dopravní nehody.

Řidiči, pozor na větší množství chodců!

Pokud se přesto rozhodnete jet automobilem, počítejte s tím, že v Praze a v Ostravě se bude pohybovat po chodnících i mimo ně zvýšené množství chodců. Věnujte jim tedy při jízdě velkou pozornost a počítejte i s jejich často nečekaným chováním.

Pozor na změny dopravního značení

Při jízdě věnujte pozornost dopravním značkám, i když cestu dobře znáte. Na některých místech budou stávající dopravní značky zakryty a dočasně nahrazeny jinými.

Ulice Českomoravská a Ocelářská v Praze 9 budou uzavřeny

Od 23. 4. do 9. 5. 2004 budou v Praze 9 -Vysočanech uzavřeny ulice Českomoravská a Ocelářská. Průjezdné budou pouze v době od půlnoci do 10.00 hodin dopoledne. Objízdná trasa bude vyznačena od křižovatek Balabenka a Harfa a povede obousměrně ulicemi Spojovací a K Žižkovu.

Hraniční přechody budou plně vytíženy

Chystáte-li se v době těsně před konáním šampionátu nebo v jeho průběhu do zahraničí, počítejte se zvýšeným provozem na komunikacích vedoucích k hraničním přechodům. S prodloužením čekacích dob na hraničních přechodech byste se při odjezdu z ČR neměli setkat.

Při návratu ze zahraničí Vás čekají důkladnější kontroly a delší čekací doby na hraničních přechodech

Budete-li se v této době vracet ze zahraničí, nevyhnete se důkladnějším kontrolám na hraničních přechodech a také delším čekacím dobám. Bude výhodnější využít menší a méně frekventovaný hraniční přechod.

 

Nenechte se okrást!

Pozor na padělané vstupenky!

V žádném případě nekupujte vstupenky na hokejová utkání jinde, než na oficiálních místech prodeje. Lístky, které koupíte jinde, mohou být padělané a do hokejové haly nebudete vpuštěni. (Místa, kde lze oficiálně zakoupit vstupenky, najdete na internetové stránce www.mshokej2004.cz)

Fronty a tlačenice jsou rájem pro kapesní zloděje

Velké množství lidí v Praze a v Ostravě, ale i na nádražích a v hromadných dopravních prostředcích jinde v České republice, přiláká pozornost kapsářů. Proto bude obzvlášť důležité dodržovat základní zásady ochrany před kapesními zloději:

V době konání šampionátu bude velmi obtížné vyhnout se tlačenicím. Věnujte proto zejména v těchto situacích zvýšenou pozornost svému bezprostřednímu okolí a své věci mějte neustále pod dohledem.

Tašky či batohy, kde máte peníze nebo doklady, nenoste na zádech, kam nevidíte. Odložíte-li své zavazadlo např. v restauraci nebo v obchodě do nákupního koše, nespouštějte jej z očí.

Nenechávejte peněženku nebo doklady navrchu tašek nebo kabelek.

Vše důležité noste v náprsních, případně uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních kapsách u kalhot!

Nenoste své doklady v peněžence a nemějte při sobě větší finanční hotovost. Využijte možnosti bezhotovostního platebního styku.

Dbejte na správné uzamčení a zabezpečení svých automobilů

Stejně jako větší množství lidí přiláká pozornost kapsářů, budou se zloději zajímat i o velký počet automobilů, které do ČR v tuto dobu přijedou. Používejte zabezpečovací prostředky, které máte k dispozici a vůz pečlivě zamykejte.

Nenechávejte v automobilech viditelně žádné věci!

V žádném případě nenechávejte v zaparkovaném voze viditelně žádná zavazadla a pokud možno ani žádné jiné věci. Pozornost zlodějů přitahují i zdánlivě bezvýznamné maličkosti.

 

Dbejte na svou bezpečnost!

Svou bezpečnost můžete ovlivnit uvážlivým chováním

Velká koncentrace lidí přitahuje pozornost nejen kapesních zlodějů, ale i jiných podivně a podezřele se chovajících osob, od nejrůznějších žebráků až po pachatele trestné činnosti. Je proto důležité neustále dbát na svou bezpečnost:

Vyhýbejte se po setmění málo frekventovaným a neosvětleným místům. Vyplatí se je obejít nebo už předem naplánovat cestu delší, ale bezpečnější.

Snažte se, aby vždy někdo z vašich blízkých věděl, kam a s kým jdete, kdy se vrátíte, případně na jakém telefoním čísle budete k zastižení.

Pečlivě zamykejte vstupní dveře do domů i bytů. Nevpouštějte do domů žádné osoby, které neznáte.

Nepodceňujte euforické chování sportovních fanoušků, je lépe vyhnout se jakýmkoli provokacím.

Buďte všímaví ke svému okolí a cokoli neobvyklého neváhejte oznámit Policii ČR nebo městské policii na telefonní linky 158 a 156.

 

Nezapomeňte...

Vyplatí se mít u sebe průkaz totožnosti

V době konání mistrovství světa budou policisté z bezpečnostních důvodů provádět zvýšený počet kontrol totožnosti osob. Mějte proto u sebe stále občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, ušetříte si tím případné nepříjemnosti s jejím prokazováním.

Věnujte pozornost sdělovacím prostředkům

Věnujte pravidelně pozornost sdělovacím prostředkům, dozvíte se o aktuální situaci v dopravě nebo jiná důležitá upozornění.

Na co dát pozor při návštěvě sportovních hal?

Při návštěvě pražské SAZKA Areny a ostravské ČEZ Arény je nutné dodržovat řadu bezpečnostních zásad a pravidel provozních řádů. Co vše je zakázáno do haly přinášet, v jakých případech nebudete vpuštěni dovnitř atd., se dozvíte na internetových stránkách www.mshokej2004.cz