print
Ostrava

Ostrava je třetím největším městem v České republice. Leží 365 kilometrů od Prahy, nedaleko hranic s Polskem. V rámci České republiky má zcela zvláštní postavení. Během uplynulých desetiletí byla chápána jako "ocelové srdce" republiky, jako průmyslové, špinavé a nehostinné město, jako město drsných, těžce pracujících lidí. Nebylo tomu tak vždy. Po celé historické období byla Ostrava významným obchodním a tranzitním centrem.

 

První zmínka o Moravské Ostravě se objevila roku 1267 v závěti olomouckého biskupa Bruna, vznik tzv. Velké Ostravy se ale datuje až do roku 1924, kdy se k původnímu městskému jádru Moravské Ostravy připojilo šest moravských obcí. 14. března roku 1939 byla Ostrava obsazena prvním německým vojskem, osvobozena pak byla koncem dubna r. 1945.  Integrační proces města pokračoval výrazně i v průběhu druhé poloviny dvacátého století. V roce 1986 byl otevřen Palác kultury a sportu, nyní ČEZ Aréna.

 

V průběhu staletí se Ostrava stávala městem kosmopolitním, komerčním, hospodářským, společenským a kulturním. Na přelomu 19. a 20. století a za tzv. "první republiky" patřila k rozvinutým městským aglomeracím s fungujícím obchodem, průmyslem, s několika kulturními, národnostně různorodými domy, divadly ap.

 

Jen málo měst v České republice zaznamenalo po roce 1989 tak obrovský přerod jako právě Ostrava. Změnily se nejen životní podmínky pro zdejší obyvatelstvo, ale i celkový charakter města. Z provozu byly vyřazeny některé průmyslové závody. Poslední uhlí na území města Ostravy bylo vytěženo 30. 6. 1994 a všechny zdejší hlubinné doly byly již zakonzervovány. Tisíce horníků a hutníků se rekvalifikovaly a nyní se uplatňují v jiných odvětvích. Byla instalována speciální filtrační zařízení pro zlepšení ovzduší v Ostravě.

 

Významné památky Ostravy:

Filiální kostel sv. Václava

Nejstarší dochovaná stavební památka z 1. poloviny 13. stol. Na počátku 14. století kostel vyhořel a byl několikrát přestavován ve všech architektonických stylech – renesance, baroko atd. Od roku 1889 po výstavbě chrámu Božského Spasitele slouží jako filiální kostel, od roku 1998 prochází generální rekonstrukcí.

 

Stará radnice

Dnes je sídlem Ostravského muzea, původně však sloužila jako sídlo městské správy. Radnice je nejstarší dochovaná městská budova z původní historické zástavby městského jádra, první zmínka o ní pochází z roku 1539, věž zdobí od 16. století orloj.

 

Mariánský morový sloup

Je nejstarší dochovanou barokní plastikou z roku 1702, má dvoustupňový kvádrový pískovcový podstavec s kamennou balustrádou a 12 m vysoký sloup se sochou Panny Marie. Dva latinské nápisy uvádějí rok vztyčení 1702 a renovace 1773.

 

Jiráskovo náměstí

Ucelený komplex se secesními budovami v umělecky i urbanisticky dokonalém ztvárnění.

 

Katedrála Božského Spasitele

Druhý největší chrám na Moravě a ve Slezsku (po bazilice na Velehradě); trojlodní novorenesanční bazilika zakončena půlkruhovitou apsidou se dvěma 67 m vysokými věžemi z r. 1889 (podle projektu Gustava Meretty, interiér Max von Ferstel). Katedrála má kapacitu 4000 osob. 30.5.1996 papež Jan Pavel II. založil ostravsko-opavskou diecézi, a proto 1.9.1996 byla bazilika povýšena na katedrálu. V katedrále jsou od roku 1998 nové neobarokní varhany z dílny krnovského varhanáře Václava Smolky.

 

Nová radnice

Největší radniční komplex v České republice, nyní sídlo statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Moravskoslezské vědecké knihovny a detašovaných pracovišť několika ministerstev. Ve foyeru je umístěna výstavní galerie s bustou T. G. Masaryka od sochaře Josefa Mařatky. Monumentální budova byla otevřena v roce 1930. Je v ní prosklená kvadratická vyhlídková věž z železné konstrukce (85,6 m), konstruktivistické průčelí, portikus s 6 půlkruhovitými sloupy nesoucí terasu s pilastry, 4 bronzové sochy od Václava Macha, symbol 4 funkcí města: hornictví, obchod, věda a hutnictví.

 

Více informací o Ostravě najdete na http://www.mesto-ostrava.cz